Home Databanken VTB

Buskens, Léon. Lokale kennis: heemkunde tussen nostalgie en kosmopolitisme. In: Jaarboek Maas- en Swalmdal: 25 (2005) 22-32

signatuur
J 020

trefwoorden
heemkunde
identiteit
globalisering
volkskunde
etnologie

auteur
Buskens, Léon