Home Databanken VTB

Morsink, Gerrit. Twents Psalmbook; de psalmberijming uit het Liedboek van de Kerken in de Twentse streektaal. Brasschaat : Buitink, 1993. viii, 286 p.
ISBN 90-80079235

signatuur
3978
5 c5 3 20e
Twents

trefwoorden
psalm(Nederland, Overijssel)
streektaal
dialect
kerklied
lied

auteur
Morsink, Gerrit