Home Databanken VTB

Thurlings, Jan. Verzet of berusting? : een kleine sociologie van de roomse mop
Thijmessay. Nijmegen : Valkhof Pers, 2007. 142 p.
ISBN 978 90 5625 265 6

Na een algemene inleiding over het functioneren van moppen, grappen en humor schetst Thurlings de historisch-sociologische context van de moppen die hij heeft verzameld en geanalyseerd.

signatuur
3983
V
Thurlings

trefwoorden
humor(Nederland)
mop
grap
Katholiek
rooms
lachen

auteur
Thurlings, Jan