Home Databanken VTB

Mul, Joop, Leon Muijderwijk. Een Gouwenaar in Sydney. In: Tidinge van die Goude: 26:1 (2008) 27-30

29. Emigrant naar Australie deelt mee dat het naambordje, het wapen, foto's en tekeningen van het stadhuisvan Gouda in het huis van zijn ouders overal te vinden zijn

signatuur
T 063

trefwoorden
identiteit
wonen
souvenir
aandenken
herinnering
emigratie

auteur
Mul, Joop, Leon Muijderwijk