Home Databanken VTB

Jong, Jan Dirk de. Kapot moeilijk : een etnografisch onderzoek naar opvallend delinquent groepsgedrag van 'Marokkaanse' jongens. 2e verb dr.
Ook verschenen als proefschrift VU Amsterdam
1e dr. 2007
. Amsterdam : Aksant, 2007. 262 p.
ISBN 978 90 5260 276 9

signatuur
3900
XII.2.2
Jong

trefwoorden
criminaliteit(Nederland, Noord-Holland, Amsterdam)
jongere
allochtoon
jeugd

auteur
Jong, Jan Dirk de