Home Databanken VTB

Groenendijk, Paul, Jimmy Tigges. Het lied van Den Haag. Amsterdam : Nijgh & Van Ditmar, 2006. 224 p.
ISBN 90 388 2731 8

signatuur
3978
11.1 c 20e
Groenendijk

trefwoorden
lied(Nederland, Zuid-Holland, Den Haag)
cabaret
identiteit
stereotype
dialect
streektaal

auteur
Groenendijk, Paul, Jimmy Tigges