Home Databanken VTB

Overbekking, Jos, Annet Hahn, René Geerts. Nederlandse Zigeuners en burgermaatschappij : een eeuwigdurend schaakspel : een onderzoek naar de positie van Nederlandse Zigeuners in opdracht van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
. Nijmegen : Onderzoek- en Adviesbureau Geerts, [1987]. viii, 255 p.
ISBN 90 71599 01 9

101-103. Bedevaarten

signatuur
3900
XI.3
Overbekking

trefwoorden
zigeuner(Nederland)
stereotype
identiteit
wonen
religiositeit
bedevaart (101-)

auteur
Overbekking, Jos, Annet Hahn, René Geerts