Home Databanken VTB

Vries, Peter Hubertus Henricus. Verhaal en betoog : geschiedbeoefening tussen postmoderne vertelling en sociaal-wetenschappelijke analyse
Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden
. [Leiden] : [Centrum voor Moderne Geschiedenis, Rijksuniversiteit Leiden], 1995. 655 p.
ISBN 90 75301 01 4

signatuur
3900
III.1
Vries

trefwoorden
geschiedenis
verhaal
mentaliteitsgeschiedenis
historische antropologie
Ginzburg, Carlo
Geertz, Clifford

auteur
Vries, Peter Hubertus Henricus