Home Databanken VTB

Sunier, Thijl. Islam in beweging : Turkse jongeren en islamitische organisaties. Amsterdam : Het Spinhuis, 1996. 276 p.
ISBN 90 5589 068 5

signatuur
3920

Sunier

trefwoorden
jongeren(Nederland)
allochtoon
islam
religiositeit
identiteit
modernisering

auteur
Sunier, Thijl