Home Databanken VTB

Groot, J.P. Kleine plattelandskernen in de Nederlandse samenleving : schaalvergroting en dorpsbinding = 'Villages and other small rural communities in Dutch society'
Ook verschenen als proefschrift Landbouwhogeschool Wageningen. Wageningen : Veenman, 1972. 275 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3900
XII.6.2
Groot

trefwoorden
platteland(Nederland)
dorp
cultuur
vereniging
identiteit

auteur
Groot, J.P.