Home Databanken VTB

Koldeweij, A.M. Der gude Sente Servas. De Servatiuslegende en de Servatiana: een onderzoek naar de beeldvorming rond een heilige in de middeleeuwen.
. Assen [etc. : Van Gorcum, 1985. 356 p.
ISBN 90 232 2119 2

Reconstructie van de wordingsgeschiedenis en de verering door analyse van de ontwikkeling van de Servatius-legende en duiding van de zogenaamde Servatiana

signatuur
3910
5.7.6.3
Servaas/Koldeweij

trefwoorden
aandenken(Nederland, Limburg, Maastricht)
legende
volksverhaal
reliek
wonder

auteur
Koldeweij, A.M.