Home Databanken VTB

Esseboom, Cornelis. Onderwysinghe der jeught : onderwijs en onderwijstoezicht in de 18e eeuw op het Eiland van Dordrecht = Educating the young : education and educational supervision in the Eiland van Dordrecht in the 18th century
Proefschrift Universiteit Utrecht. [S.l.] : [s.n.], 1995. 471 p.
ISBN 90 393 1311 3

signatuur
3920
1.7.1 c8
Esseboom

trefwoorden
onderwijs(Nederland, Zuid-Holland, Dordrecht)

auteur
Esseboom, Cornelis