Home Databanken VTB

Munck, Bert de . Sociabiliteit. Motieven en vertogen van het middenveld. (Vroeg)moderne sociabiliteit tussen civil society en sociaal kapitaal. In: De achttiende eeuw: 39:2 (2007) 3-20

signatuur
D 031

trefwoorden
vereniging(1700-1900)
sociabiliteit

auteur
Munck, Bert de