Home Databanken VTB

Vos, A.T. Van den vos Reinaerde tot de Gelaarsde Kat : een en ander over recht en rechtspraak in de litteratuur
Lezing voor het Groningse genootschap Pro Excolendo Jure Patrio. Assen : Van Gorcum, 1940. 64 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3982
IV
Vos

trefwoorden
rechtspraak(Nederland)
recht
Reintje de vos
dierenepos
sprookje
Reinaart

auteur
Vos, A.T.