Home Databanken VTB

Rooze-Stouthamer, Clasina Martina. Hervorming in Zeeland (ca. 1520-1572)
Proefschrift Universiteit van Amsterdam
. Goes : De Koperen Tuin, 1996. 600 p.
ISBN 90 72138 62 7

signatuur
3920
2.1 c9
Rooze

trefwoorden
godsdienstigheid(Nederland, Zeeland)
religiositeit
protestant
katholiek
doopsgezind

auteur
Rooze-Stouthamer, Clasina Martina