Home Databanken VTB

Houtsma, Jos. Het populaire lied in de achttiende eeuw. Een verkenning in Thirsis Minnewit. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde: 123:3 (2007) 226-241

Liederen uit de 17e en 18e eeuw vertonen meer overeenkomsten met laatmiddeleeuwse populaire liederen dan de verwachting is. Voorstellen tot onderzoek.

signatuur
T 179

trefwoorden
lied(1700-1800, Nederland)

auteur
Houtsma, Jos