Home Databanken VTB

Douma, W.H. Het gezin tussen verleden en toekomst : een sociologisch onderzoek in twee verstedelijkende plattelandsgemeenten voor en na de jaren zestig; beschrijving, analyse en beschouwingen
Ook verschenen als proefschrift Landbouwhogeschool Wageningen. Wageningen : Veenman, 1975. 242 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3920
4 c
Douma

trefwoorden
gezin(Nederland, Zuid-Holland)
religiositeit
huwelijk
partnerkeuze
vrijen
man

auteur
Douma, W.H.