Home Databanken VTB

Kerstens, A. P. C. . Recreatie en platteland : een explorerende studie over de ontwikkeling van de recreatieve functie van het platteland, de betrokkenheid bij deze ontwikkeling van de bewoners van het platteland en hun houding ten opzichte van deze functie
Ook verschenen als proefschrift Landbouwhogeschool Wageningen
. Wageningen : Veenman, 1972. 356 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3970
1 c
Kerstens

trefwoorden
recreatie(Nederland)
toerisme
platteland
boer

auteur
Kerstens, A. P. C.