Home Databanken VTB

Wonder groet : het wonderbaarlijke in Middelnederlandse teksten. [An Faems ... et al.]
Themanummer Queeste 14:1 (2007)
. Hilversum : Verloren, 2007. 100 p.
ISBN 978 90 8704 013 0

Vier uitgewerkte lezingen bevatten naast beschrijving en inventarisatie van manifestaties van het wonderbaarlijke in een aantal Middelnederlandse teksten (o.a. de Roman van Walewein) ook antwoord op vragen naar functie en invloed van het wonderbaarlijke in de besproken teksten.

signatuur
3910
6.2
Wonder

trefwoorden
wonder
magie