Home Databanken VTB

Bohlmeijer, Ernst. De verhalen die wij leven : narratieve psychologie als methode. Amsterdam : Boom, 2007. 205 p.
ISBN 978 90 8506 470 1

De betekenis van levensverhalen in de geestelijke gezondheidszorg, met o.a. aandacht voor de zingevende dimensie en de uitwerking van een methode voor werken met levensverhalen.

signatuur
3982
IV
Bohlmeijer

trefwoorden
verhaal
autobiografie
psychologie
levensverhaal
reminiscentie
vertellen

auteur
Bohlmeijer, Ernst