Home Databanken VTB

Gysbert Japix : een keuze uit zijn werk. Toegel. en red. Philippus Breuker. Bolsward [etc.] : It Gysbert Japicxhûs [etc.], 2003. 264 p.
ISBN 90 804318 3 4

signatuur
3978
1 c2 17e
Japix

trefwoorden
Gysbert Japix(Nederland, Friesland)
lied