Home Databanken VTB

Veen, C.J. van. Oude boerengebruiken op het platteland aan de oostzijde van de Gouwe. In: Het Dorp Waddinxveen: 15:3 (2007) 70-77

70. (Toen ik nog een kind was, vertelde mijn moeder me dat de karn soms 'behekst' was. In dat geval wilde de room tijdens het karnen geen boter schieten. Dan werd de hulp van een vrouwtje uit Sluipwijk ingeroepen dat in het karnhuis een aantal spreuken prevelde. Vervolgens moest er 's nachts worden gekarnd.) Verteld door boer uit Nieuw-Reeuwijk.

signatuur
D 075

trefwoorden
volksverhaal(Nederland, Zuid-Holland)
verhaal
karn
toverij
karnen
bespreken

auteur
Veen, C.J. van