Home Databanken VTB

Komduur, T.G. Het Gruuthuse handschrift : streepjesnotatie en tien onhoofse liederen
Doctoraalscriptie Musicologie Universiteit Utrecht. Utrecht : [Eigen beheer], 2007. 81 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
1 c ME
Gruuthuse/Komduur

trefwoorden
lied(Nederland)
Gruuthuuse

auteur
Komduur, T.G.