Home Databanken VTB

Keune, Carmen, Cora van Horssen. Trendstudie allochtone jeugd: vooruitgang of stilstand : Maatschappelijke positie, beleid en onderzoek in de periode 1989-1998
. Utrecht : Verwey-Jonker Instituut, 2002. 326 p.
ISBN 90 5830 090 0

signatuur
3900
XII.2. 1
Keune

trefwoorden
jeugd(1989-1998, Nederland)
jongere
allochtoon

auteur
Keune, Carmen, Cora van Horssen