Home Databanken VTB

Kvideland, Reimund. Legends translated into behaviour. In: Fabula: 47:3/4 (2006) 255-263

Voorbeelden van sagen uit Scandinavie en Engeland die in het echt gebruikt zijn (ostension)

signatuur
F 003

trefwoorden
sage
ostension
moderne sage
re-enactment

auteur
Kvideland, Reimund