Home Databanken VTB

Liederen-bundel voor katholieke sociale vereenigingen. 4e dr.. Leiden : Futura, 1906. 18 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
5 c 2 20e
Brom

trefwoorden
lied(Nederland)
vereniging
katholiek