Home Databanken VTB

Cock, Alfons de. Studiën en essays over oude volksvertelsels. Antwerpen (etc.) : De Sikkel (etc.), 1920. 342 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3984
IV.1
Cock

trefwoorden
volksverhaal
sprookje
sage
bijbel
toverij

auteur
Cock, Alfons de