Home Databanken VTB

Brom, E., H.J. den Hartog. Cantate uit te voeren den 6en September 1923 bij de aubade op den Dam te Amsterdam ter gelegenheid van het 25-jarig regeeringsjubileum van H.M. de Koningin. [S.a.] : [s.l.], 1923. 16 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
6.1 c 20e
Brom

trefwoorden
cantate(Nederland)
zingen
aubade
jubileum, vorstelijk
oranjelied

auteur
Brom, E., H.J. den Hartog