Home Databanken VTB

Arbeid en arbeidsmarkt: Hollandse steden 1350-1850. In: Tijdschrift geschiedenis: 13:4 (1987) gehele nummer

aantal artikelen over arbeid, arbeidsmarkt, armoede, bedeling.
p.432-457 uitgaven aan eerste levensbehoeften

signatuur
T 128

trefwoorden
arbeid(Nederland)
huishoudrekening(Amsterdam) (p.432-457)
voeding