Home Databanken VTB

Jong, Ad de. Het Zeeuwse meisje: icoon van herrijzend Nederland. in: Heiligen of helden : opstellen voor Willem Frijhoff. Red. Joris van Eijnatten, Fred van Lieburg, Hans de Waardt. 325-336. Amsterdam : Bert Bakker, 2007. 437 p.
ISBN 978 90 351 3210 8

signatuur
3900
VII
Frijhoff 3

trefwoorden
symbool(Nederland)
icoon
Zeeuws meisje
klederdracht
identiteit
tentoonstelling

auteur
Jong, Ad de