Home Databanken VTB

Heiligen of helden : opstellen voor Willem Frijhoff. Red. Joris van Eijnatten, Fred van Lieburg, Hans de Waardt. Amsterdam : Bert Bakker, 2007. 437 p.
ISBN 978 90 351 3210 8

signatuur
3900
VII
Frijhoff 3

trefwoorden
Frijhoff, Willem(Nederland)
held
heilige
icoon
religiositeit