Home Databanken VTB

Uijterschout, I.L. Het ceremonieel van de plechtige be√ędiging van Z.D.H. Prins Bernhard van Lippe Biesterveld, als officier van de Koninklijke Nederlandsche Weermacht
Overdr. uit Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandsche krijgsgeschiedenis van 1568 tot heden. 2e dr. Den Haag: Van Cleef, [1937]. Den Haag : Van Cleef, [1937]. 24 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3940
2.3.5
Uijterschout

trefwoorden
inwijding(1937, Nederland)
ceremonieel
be√ędiging
eed
leger
militair

auteur
Uijterschout, I.L.