Home Databanken VTB

Bernts, Ton, Gerard Dekker, Joep de Hart. God in Nederland 1996-2006. Kampen : Ten Have, 2007. 220 p.
ISBN 978 90 259 5740 7

signatuur
3920
2 c
Bernts

trefwoorden
religiositeit(Nederland)
kerkgenootschap
kerkelijk leven
samenleving
spiritualiteit
bidden

auteur
Bernts, Ton, Gerard Dekker, Joep de Hart