Home Databanken VTB

Xanten, Harry J. van. 'Katholieken, wat zijt Gij toch een wonderlijk volk!' : de Katholiekendagen in Nederland 1899-1940
Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen
. Nijmegen : Valkhof Pers, 2007. 1130 p.
ISBN 978 90 5625 252 6

signatuur
3920
2.1 c
Xanten

trefwoorden
kerkgenootschap, katholiek(Nederland)
katholiek
Katholiekendag
muziek
zingen
optocht

auteur
Xanten, Harry J. van