Home Databanken VTB

Haan, Tj.W.R. de. Ellert en Brammert, Drents volksverhaal
in: De bijl in de baanderboom. Volkskundige opstellen over de landschap Drente en de aan haar grenzende gewesten. In: Neerlands volksleven: 12:4 (1962) 282-311

Variatie, de toegevoegde motieven in de versies, afbeeldingen

signatuur
N 100

trefwoorden
volksverhaal(Nederland, Drente)
sage
Ellert en Brammert

auteur
Haan, Tj.W.R. de