Home Databanken VTB

Belzen, J.A. van . Religie, melancholie en zelf : een historische en psychologische studie over een psychiatrisch ego-document uit de negentiende eeuw. Kampen : Kok, 2004. 498 p.
ISBN 90 435 1011 4

signatuur
3910
12.2.1
Belzen

trefwoorden
religiositeit
bekering
duivel
godsdienstpsychologie
wonder
verlossing

auteur
Belzen, J.A. van