Home Databanken VTB

Kluiver, J.H. Het (Zeeuwse) in de materiêle wooncultuur van de zeventiende to de negentiende eeuw. Het regionale karakter als resultante van externe en interne factoren. in: Elementen van de cultuur in Zeeland : vier bijdragen over het probleem van het definiëren van regionale cultuur. H. Janse, J.H. Kluiver, J.J. Tevel, A. de Vin. 17-33
Jubileumuitgave Nehalennia nr. 52 (1984)
. Middelburg : Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek , 1984. 61 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3945
3.2 c9
Elementen

trefwoorden
wonen(Nederland, Zeeland)
huisraad
meubilair
materiele cultuur
identiteit

auteur
Kluiver, J.H.