Home Databanken VTB

6 dage, 3 heeren, 1 knegt. In: Rondom Urker volksleven: 14:4 (1987) 1-2

Rekening van voeding gedurende 6 dagen. o.a. brood, vis, koffie, thee en spinazie.

signatuur
U 035

trefwoorden
voeding(Nederland, Overijssel, Urk)