Home Databanken VTB

Kolen, Jan. De kerstening van het landschap. De middeleeuwse landschapsgeschiedenis van Drenthe. In: Trajecta: 15:4 (2006) 325-341

In de middeleeuwen en daarna werd vanuit het kerkgebouw een religieuze geleding over het cultuurlandschap gelegd. die ook vorm kreeg in de mentale wereld van verhalen en betekenissen. Sagen speelden daarbij een grote rol.

signatuur
T 087

trefwoorden
landschap(Nederland, Drente) (334-)
kerstening
christendom
volksverhaal
klok
hunebed

auteur
Kolen, Jan