Home Databanken VTB

Beyen, Marnix. De massa en het volk. De culturele en maatschappelijke context van de volkskunde in de lange twintigste eeuw. in: De poppen aan het dansen : honderd jaar Antwerps Volkskundemuseum : nieuwe visies op erfgoed en musea. Red. Bert de Mucnk, Werner van Hoof. 14-32. Nijmegen : Vantilt, 2007. 268 p.
ISBN 978 90 77503 83 6

signatuur
3900
III
Poppen

trefwoorden
massacultuur
volkscultuur

auteur
Beyen, Marnix