Home Databanken VTB

Bosma, Ulbe, Remco Raben, Wim Willems. De geschiedenis van Indische Nederlanders. 2e dr.
1e dr. 2006
. Amsterdam : Bert Bakker, 2006. 237 p.
ISBN 90 351 2932 6

signatuur
3900
XIII.4 c40
Bosma

trefwoorden
migrant(Indonesie)
etniciteit

auteur
Bosma, Ulbe, Remco Raben, Wim Willems