Home Databanken VTB

Vries, Boudien de. Van deftigheid en volksopvoeding naar massacultuur. Het Amsterdamse verenigingsleven in de negentiende eeuw. In: Jaarboek Amstelodamum: 98 (2006) 82-105

signatuur
J 262

trefwoorden
vereniging(1800-1900, Nederland, Noord-Holland, Amsterdam)
beschavingsoffensief
opvoeding
massacultuur
volkscultuur
verzuiling

auteur
Vries, Boudien de