Home Databanken VTB

Dekker, Rudolf. Holland lacht : honderd moppen uit de Gouden Eeuw. 2e dr.
1e dr. 2007
. Amsterdam : Wereldbibliotheek, 2007. 110 p.
ISBN 978 90 284 2222 3

signatuur
3987
I c
Dekker

trefwoorden
humor(Nederland)
grap
mop
Overbeke, Aernout van
leugenverhaal

auteur
Dekker, Rudolf