Home Databanken VTB

Bakel, Jan van. Het woonhuis. Herinneringen aan mijn geboortehuis, Berg 19. In: De drijehornickels: 126:1 (2007) 2-7

Geboren 1927, zoon van directeur kousenfabriek. Huis gebouwd c. 1926. Beschrijving indeling, huisraad, tuin, voeding

signatuur
D 070

trefwoorden
wonen(Nederland, Noord-Brabant, Nuenen)
indeling
meubilair
huisraad
pronkkamer
mooie kamer

auteur
Bakel, Jan van