Home Databanken VTB

Laan, Wines van der. De stamtoavel : neie Grunneger moppen. Groningen : Groninger Boekverkopers College, 1981. 96 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3987
I c
Laan

trefwoorden
mop(Nederland, Groningen)
grap
humor

auteur
Laan, Wines van der