Home Databanken VTB

Zeijden, Albert van der. De Graafschapse folklore als schouwtoneel. Musealisering en visualisering van de Nederlandse volkscultuur in de jaren twintig van de vorige eeuw. In: Tijdschrift voor geschiedenis: 120:1 (207) 20-39

De rol van folklore in het proces van regionale identiteitsvorming

signatuur
T 128

trefwoorden
Ven, D.J. van der(Nederland, Gelderland)
Langeler, G.
film
representatie
volkslied
lied

auteur
Zeijden, Albert van der