Home Databanken VTB

Zeijden, Albert van der. De Graafschapse folklore als schouwtoneel. Musealisering en visualisering van de Nederlandse volkscultuur in de jaren twintig van de vorige eeuw. In: Tijdschrift voor geschiedenis: 120:1 (207) 20-39

De rol van folklore in het proces van regionale identiteitsvorming

signatuur
T 128

trefwoorden
levende geschiedenis(1920-1930, Nederland, Gelderland)
role playing
identiteit
regionalisme
symboliek
nationalisme

auteur
Zeijden, Albert van der