Home Databanken VTB

Schurer, Fedde. De gitaer by it boek. Muzyk Louise Godin. Baarn : Bosch & Keuning, 1969. 240 p.
ISBN 9024641497

signatuur
3978
5 c 1 20e
Schurer

trefwoorden
geestelijk lied(Nederland)

auteur
Schurer, Fedde