Home Databanken VTB

Albers-van Erkelens, Eveline Janna . Heilige kracht wordt door beweging losgemaakt : over pelgrimage, lopen en genezing
Proefschrift Universiteit van Tilburg
. Tilburg [etc.] : Liturgisch Instituut [etc.], 2007. 529 p.
ISBN 90 367 2874 6

signatuur
3910
11.2
Albers

trefwoorden
religiositeit
volksreligiositeit
heilige
genezen
genezing
sp[iritualiteit

auteur
Albers-van Erkelens, Eveline Janna