Home Databanken VTB

Post, Paul. Evenwicht en troost. Een plaatsbepaling van Heiloo in het actuele ritueel-liturgische milieu. in: Op bedevaart in Nederland : betekenis en toekomst van de regionale bedevaartplaats. Red. Paul Post, Ko Schuurmans. 109-127. Kampen : Gooi & Sticht, 2006. 144 p.
ISBN 90 304 1092 2

signatuur
3910
11.2 c
Op

trefwoorden
bedevaart(Nederland)
devotionalia
ritueel
folklorisering
performance
identiteit

auteur
Post, Paul